Έναρξη προγραμμάτων eLearning σειράς Φεβρουαρίου 2024

Αποκτήστε τις δεξιότητες και γνώσεις που απαιτούνται για να ηγηθείτε στη διαχείριση σύνθετων προκλήσεων στον σημερινό, ταχέως εξελισσόμενο κόσμο.

Το CriMa προσφέρει πρακτικά εφόδια που θα σας βοηθήσουν να:

  • πραγματοποιείτε εκτιμήσεις κινδύνου κρίσης και να δημιουργείτε ευέλικτα σχέδια διαχείρισης κρίσεων
  • στελεχώνετε και να καθοδηγείτε ομάδες διαχείρισης κρίσεων υψηλής απόδοσης
  • λαμβάνετε γρήγορες αλλά καλά τεκμηριωμένες αποφάσεις εν μέσω χάους
  • επικοινωνείτε με ψυχραιμία και σαφήνεια σε όλες τις ομάδες ενδιαφερομένων
  • συντονίζετε τα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση, την ανάκαμψη και πέραν αυτής.

Πιστοποιητικό στη Διαχείριση Κρίσεων από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών